אודות דקל הצעות מחיר
 

הליכי הרכש הנם חלק בלתי נפרד מהעשייה היומיומית בארגונים השונים וברשויות המקומיות.

חב' 'דקל מכרז' אשר טרפה את הקלפים בכל הנוגע לניהול הליכי המכרז פומבי ושינתה את כללי המשחק לשם מיקסום התועלות הגלומות במכרז וצמצום כשלי השוק המוכרים, עושה זאת שוב, בנוגע להליכי רכש שאינם מגיעים כדי מכרז ומתקיימים עפ"י 'נוהל הצעת מחיר'. לא ניתן להגזים בחשיבות הליכי הרכש בתאגידים וברשויות בעיקר בעיתות משבר וצורך לחסוך בתשומות וברכש ולשם כך, פותח והושק מוצר זה.

בשירות הפרימיום מנהלי הרכש בתאגיד/ברשות יוכלו :

  • להביא לידיעת הספקים הנבחרים (בלבד) את דבר ההזמנה לקבלת הצעות מחיר.
  • להעביר אליהם הסברים כתובים ומצולמים אודות הטובין/השירות הנדרש.
  • לקבל ולהשיב לשאלות הבהרה בתוך פרק הזמן הקצוב.
  • לקבל את הצעות הספקים לתיבת מכרזים מאובטחת אשר תיפתח אך ורק יחד עם מפתח מאובטח נוסף (כגון של המנכ"ל/גזבר/חשב).
  • לקבוע את המשך ההליך להתמחרות בזירה מקוונת אליה יוזמנו הספקים הנבחרים ותוך קביעת מחיר מינימום/מקסימום, לפי הנדרש.
  • לשלוח דוא"ל, בו זמנית, לכלל הספקים הקשורים בהליך וכן, לשלוח הודעות בדבר זכייה/אי זכייה לספקים ועוד.

הליכי הרכש המופעלים ב'דקל הצעות מחיר' כוונו בעיקר לשם עמידה דווקנית על כללי המנהל התקין ומניעת כשלי שוק והתוצאה – קבלת הצעות טובות, זולות ואיכותיות יותר! מעבר לכך, בהפעלת שירות הפרימיום, הרשות תוכל לחסוך בזמן עבודה יקר ובמשאבים הקשורים בניהול ההליך.

 

חברת דקל מכרז פועלת בהתאם למערך החוקים, התקנות והלכות ביהמ"ש ביחס לנדרש ובהתאמה לכלל הגופים הציבוריים ומלווה ע"י "חן אביטן, משרד עורכי דין" המתמחה בייצוג רשויות וגופים מוסדיים בתחום המכרזים למעלה מעשור.

"דקל מכרז" היא עוד מוצר של קבוצת דקל הפעילה מעל 25 שנים בתחום הידע ותהליכי עבודה נכונים בשוק הבניה הישראלי.

קבוצת דקל הינה הקבוצה הוותיקה והמובילה בישראל בעריכה והפצה של מחירוני בנייה, מחירון שיפוצים לקהל המקצועי- המקיף בישראל, מחירון שיפוץ דירות מגורים, מחירון שינויי דיירים לרוכשי דירה חדשה מקבלן, ספרות מקצועית, מדריכי בנייה ,תוכנות בתחום הבנייה וההנדסה האזרחית וייעוץ מקצועי. החברה עובדת מול קבלני בניין, קבלני פיתוח, חברות בנייה, לקוחות פרטיים העוסקים בבנייה פרטית ובשיפוץ, אדריכלים,מהנדסים, יזמים ורשויות.